اقدام بانک توسعه تعاون برای حفظ حقوق دارندگان اوراق صبا
اقدام بانک توسعه تعاون برای حفظ حقوق دارندگان اوراق صبا
اقتصادوتجارت : در راستای حفظ حقوق دارندگان اوراق واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسعه تعاون صبا، ثبت صدور این اوراق طی روزهای 24 تا 29 آذر صورت نمی پذیرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، اوراق سرمایه گذاری صندوق توسعه تعاون صبا از جمله راهکارهای جذب منابع در شعب بانک توسعه تعاون است که این اوراق در مسیر سرمایه گذاری بکار گرفته می شود و سود متعلقه به صاحبان اوراق تعلق می گیرد.
در پایان هر ماه به علت تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری ممکن است حقوق سپرده گذاران صبا تحت تاثیر قرار گیرد، بر این اساس شعب بانک توسعه تعاون مجاز به انجام فرآیند ثبت صدور اوراق صندوق صبا از ۲۴ تا ۲۹ آذر نمی باشند.
لازم به ذکر است عدم ثبت صدور واحدهای صندوق در شعب در این بازه از ماه، مورد تاکید ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز هست و سرمایه گذاران در صندوق صبا می توانند از ۲۹ آذر به بعد درخواست خود را دنبال نمایند.

همچنین با توجه به الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حسابهای مازاد سپرده گذاران شبکه بانکی، همکاران در مدیریت شعب استان ها و شعب موارد مرتبط با تغییرحساب سرمایه گذاران برای واریز سود واحدهای صندوق صبا و ارسال فایل مربوطه، را بر اساس رویه ابلاغ شده به اجرا در می آورند.