اقدامات زیست محیطی ذوب آهن اصفهان قابل توجه است
اقدامات زیست محیطی ذوب آهن اصفهان قابل توجه است
اقتصادوتجارت : ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد فرهنگ در عصر فن آوری های نوین همراه با ششمین جایزه مسولیت اجتماعی مدیریت ۵ و ۶ بهمن ماه در محل دانشگاه خاتم تهران در حال برگزاری است . در این برنامه علمی،آموزشی که توسط انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و با حمایت ذوب آهن اصفهان و بیش از سی سازمان و دانشگاه کشور در حال برگزاری است ، اساتید و صاحبنطران دانشگاهی و مدیران صنایع مختلف به تشریح نظرات، تجربیات و پیشنهادات خود در موضوع جنبه های مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها می پردازند.

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در سخنانی به تشریح فرهنگ سازمانی و چگونگی اجرای موفقیت آمیز مسئولیت اجتماعی مدیریت پرداخت و گفت: برای تحول سازمان ها در ابتدا باید فرهنگ حاکم بر آن ها متحول شود.
وی از نمونه هایی مانند فرهنگ صرفه جویی، فرهنگ خودکفایی و سازندگی در دوران دفاع مقدس و غیره نام برد که همچنان باید در نهادها و سازمان های خود از آن ها بهره ببریم.
مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران و ریبس شورای سیاست گذاری کنفرانس تحت عنوان اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتالی، لازمه توسعه اقتصادی به سخن پرداخت و گفت: اقتصاد سبز موجب برابری و بهبود رفاه انسانی و کاهش خطرات و کمبودهای زیست محیطی می شود.
رییس اسبق هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان به تجربیات خود در این شرکت و طرح های توسعه آن از جمله توازن و کک سازی پرداخت و افزود: ذوب آهن اصفهان در انجام مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های زیست محیطی، اقدامات موثر و قابل توجه داشته است.
قاسمی گفت: تعهد به مسئولیت اجتماعی از دیر باز و بدو تأسیس ذوب آهن اصفهان در این شرکت مطرح بوده و در واقع ذوب آهن از سرآمدان تعهد به مسئولیت اجتماعی به شمار می رود.