اقدامات اموال تملیکی در راستای قانون جوانی جمعیت
اقدامات اموال تملیکی در راستای قانون جوانی جمعیت
اقتصادوتجارت : قانون حمایت از جوانی جمعیت که با نام قانون جوانی جمعیت شناخته می‌شود، قانونی است که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی کشور مصوب شده است، این قانون از جمله قوانینی است که با هدف اصلاح ترکیب هرم جمعیتی کشور تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، علی جمشیدی عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  با بیان اینکه از کلیه  ظرفیت‌های خود برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استفاده خواهیم کرد؛ اظهار کرد:  فرهنگ‌سازی، نقش مهمی در جوانی جمعیت و فرزندآوری ایفا می‌کند.

وی درباره اقدامات این سازمان درباره اجرای قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در مقوله ازدواج  به ۴ نفر از کارکنان پاداش پرداخت شد، همچنین ۸ نفر از بانوان شاغل از مرخصی زایمان بهره مند شدند.

عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: پرداخت پاداش به ۱۵ نفر از کارکنان در موضوع فرزندآوری و بهره مندی ۴ نفر از کارکنان از تعطیلی روز جمعیت از جمله اقداماتی است که از سوی سازمان صورت گرفته است.

وی افزود: در بخش دورکاری نیز ۳ نفر از بانوان شاغل نیز از این مزایا استفاده کردند.