افزایش ۱۲ درصدی تولید کنسانتره مجتمع فسفات اسفوردی
افزایش ۱۲ درصدی تولید کنسانتره مجتمع فسفات اسفوردی
اقتصادوتجارت : تولید کنسانتره مجتمع فسفات اسفوردی طی 5 ماهه نخست امسال، 12 درصد افزایش یافت.

گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مجتمع فسفات اسفوردی از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، ۲۶ هزار و ۷۶۲ تن کنسانتره تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ هزار و ۹۲۳ تن بود. میزان تولید نیز نسبت به برنامه (۲۴ هزار و ۱۵۰ تن)، ۱۱ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین مجتمع فسفات اسفوردی طی ۵ ماهه نخست امسال، ۱۱۵ هزار و ۱۱۵ تن ماده معدنی استخراج و حدود ۴ هزار و ۳۲۱ تن محصول به شرکت ها ارسال کرد.

میزان تولید کنسانتره فسفات طی ماه مرداد، ۵ هزار و ۴۳۱ تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۵ هزار و ۱۵۰ تن)، ۵ درصد رشد نشان می دهد.