افزایش ۲۰ درصدی مراجعه زنان کارتن خواب تهرانی به گرمخانه ها
افزایش ۲۰ درصدی مراجعه زنان کارتن خواب تهرانی به گرمخانه ها
شبکه اقتصادوتجارت : سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر ۴گرمخانه مخصوص بانوان در مناطق۵،۸,۱۲,۲۲ فعال هستند گفت: منطقه پنج تهران ، ٣٠ تخت، منطقه بیست و دو در غرب پایتخت ، ١٠٠ تخت، منطقه هشت دارای ۲۰ تخت و منطقه دوازده تهران ١٠٠ تخت آماده پذیرایی از زنان بی خانمان دارد.