افزایش یک هزار فضای پارک خودرو در منطقه۲ پایتخت
افزایش یک هزار فضای پارک خودرو در منطقه۲ پایتخت
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه2 گفت:پارکینگ طبقاتی هوشمند واقع در ضلع جنوب میدان تیموری بیش از یک هزار ظرفیت فضای خودرو را فراهم کرده است.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه پارکینگ طبقاتی با مشارکت شهرداری و دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شد، گفت: کمبود فضای پارک خودرو در کلانشهر تهران به خصوص در نقاطی که از مراکز آموزشی ،اداری و تجاری برخوردار است به یکی از مشکلات شهری تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مدیریت وسایل نقلیه در حالت سکون یکی از مهمترین موارد قابل توجه در بحث ترافیک هر شهر است، افزود: با توجه به اهمیت تامین فضای پارک خودرو در کنار مراکز آموزشی و اداری جهت تامین رفاه شهروندان و جلوگیری از ترافیک در این محدوده ها ، پارکینگ طبقاتی درضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف احداث شد.
شهردار منطقه۲گفت: این پارکینگ به مساحت ۳۶ هزار متر مربع، با ظرفیت یک هزار فضای پارک برخوردار است که می‌توان گفت در عمل بزرگ‌ترین پارکینگ بخش غرب شهر تهران است.
وی با بیان اینکه بخشی از این پارکینگ دراختیار دانشگاه و بخش دیگر برای استفاده عموم شهروندان پیش بینی شده است،گفت: پارکینگ به صورت مکانیزه و هوشمند طراحی شده است و سرویس دهی به شهروندان به صورت هوشمند ارائه می شود.