افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی بانک ملت
افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی بانک ملت
اقتصادوتجارت : سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی در بانک ملت افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، با تصویب هیات عامل این بانک و در راستای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی تا مبلغ یک و نیم میلیارد ریال و سقف کارفرمایی به ازای به کارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با سقف فردی حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیارد ریال تعیین شد.

همچنین سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای رسته‌های اعلامی مدنظر دستگاه‌های ذینفع در صورت تایید رسته‌های شغلی از سوی کمیسیون پولی و اعتباری بانک مرکزی، سه میلیارد ریال و سقف جمعی این رسته‌ها ۲۰ درصد از کل منابع اختصاص یافته به دستگاه به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش، مدت بازپرداخت تسهیلات یاد شده حداکثر ۷ ساله و در قبال تمامی وثایق و تضامین در حدود اختیارات کمیته اعتباری مناطق بانک خواهد بود.