افزایش سقف انتقال وجه روزانه درون بانکی به حساب اشخاص غیر به ۱۰۰ میلیون تومان
افزایش سقف انتقال وجه روزانه درون بانکی به حساب اشخاص غیر به ۱۰۰ میلیون تومان
اقتصادوتجارت : عضو هیات مدیره پست بانک ایران از افزایش انتقال وجه روزانه درون بانکی به حساب اشخاص غیر تا سقف 100 میلیون تومان خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره بانک با اعلام این خبر افزود: آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از تمام حساب‌های یک شخص حقیقی یا حقوقی از طریق درگاه‌های غیر حضوری صرفنظر از تعداد، نوع تراکنش که بین بانکی یا درون بانکی باشد و درگاه انتقال غیر حضوری، روزانه از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بهمنی با اشاره به اینکه این افزایش با استناد به ماده هشت فصل چهارم از دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، ابلاغی بخشنامه شماره ۰۰/۲۴ ب مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ انجام شده است، گفت: بر طبق این بخشنامه سقف تراکنش انتقال وجه روزانه به حساب اشخاصی که در پست بانک ایران حساب دارند ( درون بانکی) از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه سقف انتقال وجه روزانه بین بانکی و درون بانکی نیز به طور مجموع ۱۰۰ میلیون تومان است، افزود: در حال حاضر سقف تراکنش‌های انتقال وجه درون بانکی و بین بانکی از درگاه‌های همراه بانک و اینترنت بانک به حساب دیگران، به صورت عادی و دسته‌ای، بین بانکی پایا و ساتنا نیز ۱۰۰ میلیون تومان است.