افزایش سرمایه موجب ارتقاء توانگری مالی خواهد شد
افزایش سرمایه موجب ارتقاء توانگری مالی خواهد شد
اقتصادوتجارت : مدیر ریسک و تعالی سازمانی بیمه تعاون از مزیت های افزایش سرمایه که به نگهداری ریسک های بیشتر منجر می شود سخن می گوید.

مریم سلماسی، مدیر ریسک و تعالی سازمانی بیمه تعاون با اشاره به افزایش سرمایه شرکت تأکید کرد: این افزایش پیشتر به صورت مستقیم در ظرفیت نگهداری شرکت تأثیر می گذاشت، اما از سال گذشته بر اساس آیین نامه ۵۵ بیمه مرکزی تأثیرگذاری غیرمستقیم پیدا کرده است.

وی تشریح می کند که هر چقدر ظرفیت مالی شرکت در نگهداری ریسک بیشتر باشد به مراتب حاشیه سود شرکت نیز بالاتر خواهد رفت.

سلماسی اضافه می کند: افزایش سرمایه همچنین بر روی بهبود عدد توانگری مالی شرکت نیز تأثیرگذار است.

مدیر ریسک و تعالی سازمانی بیمه تعاون در ادامه اظهار دارد: از دیگر موارد موثر در افزایش سرمایه شرکت نیز می توان به باز بودن دست شرکت برای نفوذ گسترده تر در بازار و نیز جذب مشتریان بزرگ تر و ارتقای برند شرکت اشاره داشت.