افزایش سرمایه بانک خاورمیانه ثبت شد
افزایش سرمایه بانک خاورمیانه ثبت شد
اقتصادوتجارت : پیرو تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۰ مبنی بر افزایش سرمایه ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال شرکت از محل سود انباشته، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران، این افزایش به طور رسمی در تاریخ ۸ آذر ثبت گردید.

 با ثبت رسمی این تصمیم، افزایش سرمایه بانک خاورمیانه از مبلغ  ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال نهایی شد.

 افزایش سرمایه بانک به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سقف فردی تسهیلات و تعهدات انجام می‌شود.