افزایش درآمد و بهبود تراز سود سپرده و تسهیلات بانک کارآفرین در نیمه اول سال ۱۳۹۹
افزایش درآمد و بهبود تراز سود سپرده و تسهیلات بانک کارآفرین در نیمه اول سال ۱۳۹۹
شبکه اقتصادوتجارت : بررسی گزارش‌های مالی بانک کارآفرین نشان می‌دهد که تراز سود سپرده و تسهیلات این بانک در نیمه اول سال جاری بهبود چشمگیری داشته است.

 گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در فروردین و اردیبهشت سال جاری، سود پرداختی به سپرده‌گذاران بیش از درآمد حاصل از تسهیلات بوده است. اما از خرداد ماه تراز سود سپرده و تسهیلات مثبت شده و روند صعودی به خود گرفته است؛ به نحوی که میزان این تراز (یا همان سهم بانک از درآمد مشاع) در انتهای شهریور ماه به ۴۹۰ میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، این رقم حکایت از افزایش ۷۵۰ درصدی این متغیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. گفتنی است در فروردین ماه تراز سود تسهیلات و سپرده‌های بانک کارآفرین منفی ۱۱۰ میلیارد ریال بوده است.
روند سود سپرده‌ها و درآمد تسهیلات طی نیمه اول سال 1399
روند عملکرد شش‌ماهه بانک کارآفرین، بیانگر توسعه فعالیت بانک در عرصه عملیات واسطه‌گری وجوه است. همچنین نسبت کفایت سرمایه مطلوب قریب به ۷٫۲ درصدی در پایان سال ۱۳۹۸ و افزایش ۳۷۱ درصدی سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده شهریور ماه، همگی نویدبخش رشد چشمگیر در ظرفیت جذب منابع و اعطای تسهیلات توسط بانک کارآفرین و بالطبع افزایش درآمد آن از محل درآمدهای حاصل از عملیات تجهیز و تخصیص منابع است.