افزایش حداقل مبلغ ساتنا به ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ پایا به یک میلیارد ریال
افزایش حداقل مبلغ ساتنا به ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ پایا به یک میلیارد ریال
اقتصادوتجارت : پست بانک ایران در راستاي بخشنامه بانک مرکزی ج،ا،ایران، افزایش حداقل مبلغ ساتنا به ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ پایا به یک میلیارد ریال را از، ۲۵ دی‌ماه سال‌جاری به تمامی شعب و باجه‌های بانکی روستایی ابلاغ نمود.

به گزارش روابط‌ عمومی پست بانک ایران؛ طی بخشنامه ۲۱۸/۰۰/ب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ معاونت مالی و سرمایه‌‌گذاری پست بانک ایران بر اساس بخشنامه ۰۰/۳۰۷۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی ج.ا.ایران، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تغییرات صورت گرفته در سامانه‌های ساتنا و پایا در این بانک عملیاتی شده است.

بر این اساس؛ کف مبلغ دستورپرداخت‌های بین مشتری(C2C) ساتنا از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

همچنین سقف مبلغ دستور پرداخت‌های پایا از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت افزایش یافت.

بنا بر این گزارش: در خصوص چرخه‌های تسویه پایا در روزهای عادی(غیرتعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷:۴۵ جهت تسویه دستور پرداخت‌های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
.