افزایش تجهیز و تخصیص منابع و بهبود نسبت مطالبات غیرجاری؛ گواهی بر عملکرد موفق بانک کارآفرین در نیمه اول سال ۱۳۹۹
افزایش تجهیز و تخصیص منابع و بهبود نسبت مطالبات غیرجاری؛ گواهی بر عملکرد موفق بانک کارآفرین در نیمه اول سال ۱۳۹۹
شبکه اقتصادوتجارت : بانک کارآفرین در شش ماه اول سال جاری در زمینه تجهیز و تخصیص منابع رشد چشمگیر و متوازن داشته است.

 گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بررسی گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که منابع بانک از ۱۷۹ هزار میلیار ریال در انتهای فروردین ۱۳۹۹، به ۲۶۵ هزار میلیارد ریال در انتهای شهریور ۱۳۹۹ رسیده و حدود ۱,۵ برابر افزایش داشته است.

همچنین مانده تسهیلات از ۱۲۳ هزار میلیارد ریال در فروردین امسال به ۱۸۸ هزار میلیارد ریال در انتهای شهریور ماه رسیده است؛ یعنی مانده تسهیلات بانک نیز طی این شش ماه بیش از ۱,۵ برابر افزایش داشته است.
روند مانده تسهیلات و سپرده‌های بانک کارآفرین طی دوره زمانی 6 ماهه اول 1399
بر اساس این گزارش، افزایش جذب منابع و اعطای تسهیلات، در حالی است که در بازه شش‌ماهه مورد بررسی، سطح مطالبات غیرجاری بانک نیز با روند رو به بهبودی مواجه بوده است. به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) طی یک روند کاهنده ملایم، از ۱۱٫۴ درصد در انتهای فروردین به ۸٫۳ درصد در انتهای شهریور ماه رسیده است.
روند نسبت مطالبات غیرجاری بانک کارآفرین به تسهیلات طی نیمه اول سال 1399
این تحولات مثبت در بانک کارآفرین در شرایطی رخ می‌دهد که به دلیل رکود حاکم بر سیستم اقتصادی کشور به واسطه شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های اقتصادی، انتظار می‌رود که بانک‌ها در عرصه تخصیص با کیفیت منابع با مشکل مواجه شوند و نسبت مطالبات غیرجاری آنها افزایش یابد. اما نه‌تنها فعالیت بانک کارآفرین در عرصه تجهیز و تخصیص منابع با روند صعودی چشمگیری همراه بوده، بلکه نسبت مطالبات غیرجاری آن نیز روند نزولی داشته است.