افزایش ایمنی و رفع نقایص احتمالی از منظر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
افزایش ایمنی و رفع نقایص احتمالی از منظر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
اقتصادوتجارت : نشست بررسی مشکلات انبار نفت شهران با هدف افزایش ایمنی و رفع نقایص احتمالی از منظر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، در این نشست که با حضور علی نصیری رئیس سازمان یشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، احسان شریفی شهردار منطقه ۵ و نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی برگزار شد، مسائل و موضوعات مختلف انبار نفت شهران از منظر سوانح، خودروهای حمل سوخت، مسیر حرکت این خودروها، قرارگیری این انبار در محدوده مسکونی و موقعیت خاص جغرافیایی آن مورد بررسی قرار گرفت و حاضران در خصوص راهکارهای پیشنهادی به گفتگو پرداختند.

🔻نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر این نکته که برگزاری این جلسات باید نتیجه‌ای برای مردم داشته باشد، به طرح ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه در شهر تهران پرداخت و اقدامات انجام گرفته برای مقاوم‌سازی گود برج میلاد را به عنوان یکی از اقداماتی برشمرد که در راستای ایمن‌سازی شهر در این دوره از فعالیت‌های مدیریت شهری در حال اجراست.

🔻او با اظهار امیدواری از این که اقدامات پدافندی و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص انبار نفت شهران نیز به زودی به نتیجه برسد بر لزوم آموزش رانندگان کامیون‌های حمل سوخت تاکید کرد و افزود: راه‌حل رفع مشکلات انبار نفت لزوم مشخص شدن شرح وظایف دستگاه‌ها، جمع‌آوری مصوبات گذشته، لیست کردن اقدامات انجام گرفته در گذشته ، مشخص شدن دستگاه‌های مسئول و همکار و پشتیبان و همچنین تعیین زمانبندی اجرایی آنهاست.

🔻جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بررسی وضعیت معاینه فنی خودروهای حمل سوخت، برگزاری تمرینات مشترک مدیریت بحران و شرکت نفت، لحاظ نمودن الزامات آتش‌نشانی، نصب دستگاه GPS روی خودروها، مشخص شدن نقش و مسئولیت تمامی دستگاه‌های مسئول در ایمن‌سازی ، بررسی وضعیت سازه‌ای،توجه به وضعیت منطقه از منظر امدادرسانی‌های احتمالی ، نظارت بر نفتکش‌ها در طول مسیر حمل سوخت، بررسی تعهدات مالک و راننده‌ها نسبت به وضعیت ایمنی خودروها، انجام مطالعات و بررسی‌های محیط زیستی در خصوص این مکان و انجام نظارت‌های دوره‌های بخشی از موضوعاتی بود که در این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در خصوص آنها بحث و بررسی صورت گرفت.