افتتاح و بهره برداری از پروژه زیر ساختی سیل بند ضلع غربی منطقه ویژه اقتصادی لامرد
افتتاح و بهره برداری از پروژه زیر ساختی سیل بند ضلع غربی منطقه ویژه اقتصادی لامرد
اقتصادوتجارت : 8۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی در ۵ منطقه آزاد و ۷ منطقه ویژه اقتصادی در فاز نخست افتتاح پروژه های مناطق آزاد در دولت سیزدهم افتتاح گردید.

به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی با بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، ارس، کیش، انزلی و ماکو و مناطق ویژه اقتصادی لامرد، پارسیان ،سهلان، بوشهر، لرستان، ، بجنورد و نمین به صورت همزمان توسط رییس جمهور به بهره برداری رسید.

پروژه اجرای سیل بند ضلع غربی سایت منطقه ویژه اقتصادی لامرد، پس از انجام مطالعات و طراحی تفصیلی مهندسی رودخانه توسط مشاور تخصصی ، با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله و کنترل ۲۰۰ ساله ، برای کنترل و هدایت سیلاب های مخرب زمستانی و نیز حفاظت از تاسیسات و امکانات زیربنایی سایت صنایع انرژی بر به طول ۸۵۰۰ متر و به ارتفاع ۲ متر و عرض تاج چهار متر به صورت خاکی و ریپ رپ سنگ و سیمانی احداث شده است.

لازم به ذکر است در این دوره از افتتاح پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از ۸هزار نفر ایجاد شغل خواهد شد.