افتتاح نخستین مرکز توسعه و رونق کسب و کار شهر تهران؛ توتیای کسب و کار با رویکرد محله محوری
افتتاح نخستین مرکز توسعه و رونق کسب و کار شهر تهران؛ توتیای کسب و کار با رویکرد محله محوری
شبکه اقتصادوتجارت : مراکز توسعه و تسهیل گری کسب و کار اجتماعی محله محور با عنوان " توتیای کسب و کار" در پنج منطقه از کلانشهر تهران ایجاد می شود.

اولین مرکز توتیا در منطقه ۹ افتتاح می شود و تا پایان سال این مراکز در مناطق پنج، هشت، نوزده و دوازده راه اندازی خواهد شد.
? این مراکز ارائه کننده خدمات تخصصي هستند که به تقاضاهای احصاء شده برای توسعه کسب و کار از طريق تسهيل گري محله محور پاسخ مي دهند. در قالب طرح افراد مستعد و علاقمند تحت آموزش و ارتقاي توانمندي هاي برنامه ريزي و تسهيل گري براي توسعه کسب وکار، توانمندسازي و کارآفريني اجتماعي قرار گرفته و اقدام به اجراي پروژه هاي تسهيل گري در محلات منتخبي از شهر تهران کرده و درنتیجه شبکه دریافت کننده خدمات از مراکز توتیا را ایجاد خواهند کرد.
? نقش محوري در ارتقاء همزمان طرف هاي عرضه و تقاضاي خدمات توسعه کسب و کار در محلات و مناطق شهر تهران از دیگر اهداف مهم این طرح است.
?اهداف دیگر راه اندازی مراکز توتیا، توسعه و بهبود کسب وکار مانند؛ شبکه سازي کارجويان و کسب وکارهاي محلي، توسعه زنجيره ارزش، ايجاد صندوق هاي خرد مردمي و محله اي، ارتقاء مهارت جمعي و به همرساني لايه هاي مختلف زنجيره ارزش و روش هاي جديد بازاريابي و فروش براي مشاغل خرد و خانگي است.
? نخستین مرکز توتیای کسب و کار به همت شهرداری تهران چهارشنبه، نهم مهرماه، در منطقه ۹ به وسعت ۵۰۰ متر مربع و با حضور تنی چند از اعضای شورای شهر تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار افتتاح می شود.