افتتاح دومین خانه محیط زیست
افتتاح دومین خانه محیط زیست
اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 از افتتاح دومین ساختمان دوستدار محیط زیست در شمال شرق تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، “رضا معلم” در این باره گفت: در روزهای آخر هفته بدون کیسه های پلاستیکی و ادامه اقدامات شاخص محیط زیستی در این منطقه دومین خانه محیط زیست در محله حکیمیه تهران افتتاح شد.
او افزود: این اقدام با هدف فرهنگ سازی و مشارکت فعال مردمی در محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست انجام شد.
معلم افزود: با توجه به اینکه امروزه حفاظت از محیط زیست بیشتر از هر زمان دیگری ضروری و اجتناب ناپذیر است و افتتاح ساختمان های محیط زیست در محلات می تواند زمینه های موثری را در حفظ و مراقبت از مسایل زیست محیطی، فرهنگ سازی مناسب و همچنین جلب مشارکت های مردمی را فراهم کند؛ نیاز است نظام بخشی، تدوین قوانین و سیاستگزاری های درست برای فعالیت های زیست محیطی و گروه های مردم نهاد، مورد توجه قرار گیرد.
معاون شهردار منطقه ۴ گفت: ساکنان ساختمان دوستدار محیط زیست به صورت خود جوش با آموزش های صورت گرفته اقدام به تفکیک زباله ها و تهیه خشکاله کردند. آنها با ظرف های پوسیده اقدام به کاشت سبزی و صیفی جات روزانه خود کرده و با استفاده با آب خاکستری آنها را آبیاری می کنند.
او ادامه داد: در این ساختمان توسط کودکان کاردستی هایی از دوریختنی های ساختمان تهیه شده و دوخت کیسه های پارچه ای توسط بعضی از بانوان ساکن انجام می گیرد و به دیگر ساکنان هدیه داده می شود.
گفتنی است معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۴ ضمن بازدید از کلیه اقدامات با نصب تابلو ساختمان دوستدار محیط زیست اهدای گلدان و لوح تقدیر و سبد چرخ دار پارچه ای مخصوص خرید از زحمات این ساکنین قدر دانی کرد.