اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک اقتصادنوین در سال ۱۴۰۱
اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک اقتصادنوین در سال ۱۴۰۱
اقتصادوتجارت : هیئت‌مدیره بانک اقتصادنوین نرخ حق‌الوکاله سال ۱۴۰۱ را حداکثر ۲ درصد تعیین کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در راستای اجرای مقررات و ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا. و تصویب هیئت مدیره، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱، حداکثر معادل ۲ درصد خالص منابع سپرده‌گذاران تعیین شد.

▫️ همچنین رویه پرداخت سود قطعی برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تناسب مانده سپرده‌ها و مدت زمان آنها خواهد بود.