اعطای بیش از هزار و شصت و شش میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳
اعطای بیش از هزار و شصت و شش میلیارد ریال تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳
اقتصادوتجارت : بانک خاورمیانه در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، برای عمل به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، درمجموع ‌نهصد و بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون ریال به متقاضیان، تسهیلات ازدواج را اعطا کرد.

به‌عنوان تسهیلات فرزندآوری در این بازه زمانی، مبلغ صد و نوزده میلیارد ریال به متقاضیان، تسهیلات پرداخت شده است.

همچنین، در این دوره با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری، بیست و یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال وام ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اعطا شده است.