اعضای حقوقی هیات مدیره پتروشیمی پارس انتخاب شدند
اعضای حقوقی هیات مدیره پتروشیمی پارس انتخاب شدند
اقتصادوتجارت : در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی پارس که صبح امروز برگزار شد، پنج عضو حقوقی هیات مدیره این شرکت انتخاب شدند.

به گزارش واحد مدیریت امور سهام، مجامع و روابط با سرمایه گذاران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران، اعضای هيات مديره شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تشكيل شد، اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
بر اساس تصمیم این مجمع، شركت پتروشیمی هنگام(سهامی خاص)،شركت پتروشیمی هرمز (سهامی خاص)، شركت پتروشيمی کارون (سهامی خاص)، شركت سرمایه گذاری غدیر(سهامی عام) و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت پتروشیمی پارس انتخاب شدند.