اعضای جدید هیات مدیره سرمايه گذاري گروه توسعه ملي معرفی شدند
اعضای جدید هیات مدیره سرمايه گذاري گروه توسعه ملي معرفی شدند
اقتصادوتجارت : مجتبی عزیزیان و علی اوتارخانی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره سرمايه گذاري گروه توسعه ملي معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا فرزین مدیرعامل این بانک با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) می تواند برای تحقق استراتژی های جدید بانک یاری رسان باشد، گفت: از زمان حضور در بانک ملی ایران یک برنامه دو ساله داشته ایم و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز همسو با استراتژی های بانک می بایست یک برنامه دوساله داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه این هلدینگ باید محلی برای ارتقای برند بانک بوده و تعامل راهبردی میان سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و بانک ملی ایران وجود داشته باشد، افزود: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی باید استراتژی های خود را همسو و در راستای زنجیره ارزش افزوده بانک تعریف کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه رویکرد تغییرناپذیر این بانک خروج از بنگاه داری است، اظهار کرد: بانک ملی ایران به دنبال بنگاه داری نیست اما این نگاه نباید موجب تضعیف سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شود و باید به سمتی پیش رویم که علاوه بر پیشبرد این استراتژی، نسبت به خلق بنگاه با ارزش افزوده بالا اقدام کنیم.

همچنین مجتبی عزیزیان عضو جدید هیات مدیره سرمايه گذاري گروه توسعه ملي با بیان اینکه امروز ادبیات اقتصادی در دنیا تغییر کرده و توسعه پلت فرمی در بحث هلدینگ داری بسیار مهم است، گفت: استراتژی خروج از بنگاه داری در سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در راستای استراتژی بانک پیگیری خواهد شد. همچنین پس از آن تمرکز باید روی توسعه کسب و کارهای کوچک باشد تا متناسب با آن ارزش افزوده ایجاد کنیم.

علی اوتارخانی عضو جدید هیات مدیره سرمايه گذاري گروه توسعه ملي نیز با بیان اینکه هلدینگ داری را می توان در یک کلیدواژه خلاصه کرد و آن داشتن اشراف کامل است، گفت: باید در اجرای استراتژی ها، اشراف کامل وجود داشته و نظارت های لازم نیز برقرار باشند. از سویی، ما یک نهاد اقتصادی- اجتماعی هستیم که ارتقای بهره وری دارایی ها رسالت اصلی ما محسوب می شود و نباید این رسالت را فراموش کنیم.

محمدحسین فروزان‌مهر سرپرست سابق سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هم در این مراسم با بیان اینکه این هلدینگ یک مجموعه فاخر است، گفت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی باید با سیاست های بانک در خروج از بنگاه داری هماهنگ باشد که سیاست های پیش رو نیز بر همین اساس است.