اعتمادسازی سازمان نوسازی با اجرای پروژه های توسعه محله ای
اعتمادسازی سازمان نوسازی با اجرای پروژه های توسعه محله ای
شبکه اقتصادوتجارت : رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: سازمان نوسازی توانست با اجرای پروژه های توسعه محله ای، اعتمادسازی و رضایتمندی برای شهروندان ایجاد کند.

گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، گزارش عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه ای با حضور محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه رهنمودهایی را جهت رفع مشکلات و تسریع در روند نوسازی بافت های فرسوده متذکر شد.
سالاری با بیان این که عملکرد مثبت سازمان نوسازی شهر تهران به ویژه در حوزه اجرای پروژه های توسعه محلی باعث پر رنگ تر شدن جایگاه این سازمان در این دوره از شورای اسلامی شهر تهران شده است، بر ضرورت گستردگی عینیت پروژه های توسعه محله ای در بافت های فرسوده تأکید کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: سازمان نوسازی توانست با اجرای پروژه های توسعه محله ای، اعتمادسازی ایجاد کند و شورا و شهرداری را به این باور برساند که اجرای پروژه های محله ای کوچک مقیاس می تواند رضایتمندی بیشتری نسبت به اجرای پروژه های بزرگ مقیاس سخت افزاری برای شهروندان ایجاد نماید.
سالاری ضمن تأکید بر ضرورت افزایش پروژه های توسعه محله ای، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که اقدامات بازآفرینی به عنوان الگو و پایلوتی برای کشور در دو الی سه محله از بافت های فرسوده پایتخت اجرایی شود که اقدامات بازآفرینی از جمله ساماندهی سیما و منظر شهری، بهسازی محیطی، کف سازی خیابان، کانیوو گذاری، ایجاد پاتوق محله ای و درنگ گاه و … در آنها قابل مشاهده باشد.
در ادامه این جلسه در خصوص جزئیات پروژه ها و اعتبارات سازمان نوسازی بحث و تبادل نظر کارشناسی صورت گرفت.