استقرار اتوبوس های زندگی در مسیر تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام
استقرار اتوبوس های زندگی در مسیر تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام
اقتصادوتجارت :اتوبوس های زندگی با محور تزریق واکسن کرونا در مسیر تشییع پیکر مطهر ۱۵۰ شهید گمنام مستقر شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این سازمان با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود به استقرار ۷ دستگاه اتوبوس زندگی در مسیر تشییع پیکر مطهر ۱۵۰ شهید گمنام در مناطق ۳، ۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ به منظور سهولت و تسریع در روند واکسیناسیون شهروندان با مشارکت نیروهای داوطلب واکنش اضطراری محلات و شرکت شهر سالم به ارائه خدمات در قالب تزریق واکسن کرونا اقدام کرد.