استعدادیابی و شایسته سالاری در انتصابات شرکت بهره‌برداری متروی تهران مورد تاکید قرار گرفت
استعدادیابی و شایسته سالاری در انتصابات شرکت بهره‌برداری متروی تهران مورد تاکید قرار گرفت
اقتصادوتجارت : اولین جلسه بررسی دستورالعمل کمیته انتصابات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با هدف استعدادیابی و شایسته سالاری کارکنان با حضور نایب‌رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه برگزار شد.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ مهدي شايسته اصل دراولين جلسه بررسي دستورالعمل كميته انتصابات گفت: براي بالندگي و پيشرفت يک مجموعه مهمترین مولفه سرمایه های انسانی و مدیرانی است که در آن مجموعه می‌تواند کمک کنند.
وي افزود: در شركت بهره برداري متروي تهران و حومه سرمايه هاي انسانی بسیار تخصصی و خوبی در بین كاركنان وجود دارد که لازم است شرایطی برای عرضه این توانمندی ها ايجاد شود.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه تصريح كرد: در همين راستا ساز و کاري را بايد در شرکت فراهم کنیم تا افراد توانمندي خود را ارائه کنند و احراز صلاحیت ها در قالب یک الگو و مدل، فارغ از سليقه هاي فردی و شخصی افراد صورت گیرد تا امکان پیشرفت شغلی را داشته باشد.
شايسته گفت: اين مدل ها خيلي مرسوم نبوده، معمولا مديران عامل و مديران ارشد شركت بر اساس شناختي كه داشتند افراد را انتخاب مي كردند كه اين نوع انتصابات ريسك بالا وآسيب هايي را به همراه داشته است.
وي خاطرنشان كرد من برخی از مناصب مدیریتی را كه ضرورت داشت، تعيين كردم؛از اين به بعد اغلب مدیریت‌ها انشالله با این ساز و کار انتخاب خواهند شد.
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با بيان اينكه در اين روش افراد فرصت دارند توانمندي هاي خودشان را ارائه کنند گفت: خواهش مي كنم افراد از روش‌های قدیمي مانند گرفتن توصیه نامه ، بدون احراز صلاحیت فردی، مدیریتی، مهارتی و تخصصی پرهيز كرده و كمك كنند تا این رویه در شرکت اجرايي شود.
وي در پايان افزود: بهترين روش اين است كه مديران از بدنه شركت انتخاب شوند اميدوارم بتوانيم ايده هايمان را از شعار به عمل محقق كنيم .