؛اقتصادوتجارت : در پی فروش بلیط پروازهای داخلی به قیمت بالاتر از نرخ مصوب از تاریخ 4 لغایت 7 خرداد ماه توسط یکی از درگاه های فروش اینترنتی بلیط پروازهای داخلی ( بدلیل نقص فنی سیستم فیلترینگ ) ، با توجه به پیگیری های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تذکر لازم به شرکت نرم افزاری ( اپلیکیشن ) موردنظر برای رعایت نرخ های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری ، مبالغ مازاد دریافت شده کلیه مسافرینی که در تاریخ های فوق الاشاره اقدام به خرید بلیط کرده بودن مسترد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ؛ در پی فروش بلیط پروازهای داخلی به قیمت بالاتر از نرخ مصوب از تاریخ ۴ لغایت ۷ خرداد ماه توسط یکی از درگاه های فروش اینترنتی بلیط پروازهای داخلی ( بدلیل نقص فنی سیستم فیلترینگ ) ، با توجه به پیگیری های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تذکر لازم به شرکت نرم افزاری ( اپلیکیشن ) موردنظر برای رعایت نرخ های مصوب سازمان هواپیمایی کشوری ، مبالغ مازاد دریافت شده کلیه مسافرینی که در تاریخ های فوق الاشاره اقدام به خرید بلیط کرده بودن مسترد شد.