از پیگیری باز آفرینی محله نفر آباد و کانال آب عباس آباد تا پارکینگ طبقاتی حرم
از پیگیری باز آفرینی محله نفر آباد و کانال آب عباس آباد تا پارکینگ طبقاتی حرم
اقتصادوتجارت : در مدت ۶ماهی که از مدیریت شهری در دوره ششم گذشته، خدمات شهرداری منطقه ۲۰ در قیاس با مناطق دیگر ویژه تر بوده است و امیدواریم در سال جدید اقدامات شاخصی را از حرکت رو به جلو به مردم نشان دهیم.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افزود: طرح احداث پارکینگ در مجاورت حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، ایجاد کنار گذر آزادگان و طراحی دور برگردان اتوبان شهید آوینی طرح ویژه ای برای تسهیل در عبور و مرور مردم است که کلنگ زنی این طرح ها بسیار امید آفرین است.

پار‌کینگ طبقاتی مجاور حرم حضرت عبدالعظیم اقدام مهمی است که می تواند به زیرساخت های گردشگری و در تسهیل ورود زائران به حرم کمک کند و می بایست عزم جدی برای شروع این کار در نظر گرفته شود و می بایست شهرداری پیگیری های ویژه ای را در این خصوص انجام دهد و شورای شهرستان نیز تمامی همکاری و مساعدت خود را انجام خواهد داد.

جعفر شربیانی به پیگیری ها مستمر در خصوص طرح بازآفرینی محله نفرآباد اشاره کرد و گفت: این پیگیری ها تا محقق شدن مطالبه چندین ساله مردم همچنان به قوت خود باقی است ‌و همچنین حل مشکلات کانال آب عباس آباد نیز باید تسریع شود.

رئیس شورای شهرستان ری تصریح کرد: مجموعه فرهنگی ایوان ری نیز باید از حالت کم بهره کنونی خارج شود و پیشنهاد می شود که ترکیب اعضای امنای این مجموعه که می تواند یک قطب موثر فرهنگی باشد متشکل از خود مردم هم باشند و نباید بلاتکلیف رها شود تا معضلات به آن سر ریز نشود چرا که ایوان ری می تواند به یکی از قطب های فرهنگی مبدل شود.