از روز بیمه تا شب یلدا همراه با تخفیفانه بیمه تعاون
از روز بیمه تا شب یلدا همراه با تخفیفانه بیمه تعاون
اقتصادوتجارت : جشنواره تخفیفانه بیمه تعاون به مناسبت روز بیمه و تا پایان شب یلدا آغاز شد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون، از روز بیمه تا پایان شب یلدا می توان از جشنواره تخفیف شرکت بیمه تعاون برخوردار شد.
بر این اساس تنها با دنبال کردن صفحه اینستاگرام شرکت بیمه تعاون به نشانی «http://Instagram.com/taavonins_co» می توان از ۱۰ تا ۷۵ درصد تخفیف انواع بیمه نامه برخوردار شد.
این جشنواره تأکید می کند که افراد می توانند از ۱۰ درصد تخفیف بیمه بدنه، ۴۰ درصد تخفیف بیمه حوادث انفرادی، ۴۵ تا ۶۵ درصد تخفیف بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و بیمه مسئولیت مهندسین ناظر، ۵۰ درصد تخفیف در هزینه های اداری و بیمه گری برای بیمه های زندگی و ۷۵ درصد تخفیف نرخ خطرات اصلی و‌تبعی بیمه آتش سوزی بر اساس سرمایه بیمه شده برخوردار شوند.