ارزیابی ۵۶ پرونده برای صدور بیمه نامه
ارزیابی ۵۶ پرونده برای صدور بیمه نامه
اقتصادوتجارت : در راستای توسعه برنامه های حمایتی ایمیدرو؛ تعداد پرونده های متقاضی جدید صدور بیمه نامه، جهت بررسی و امکان سنجی (اعتباری اکتشافی فرآوری و پیمانکاری) در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به ۱۳۸ فقره رسید.

این پرونده ها در بخش پذیرش واحد فنی صندوق در حال انجام مراحل ثبت نام در سامانه CRM و تکمیل مدارک و مستندات است. طبق اعلام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی؛ این صندوق از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۹ مورد بازدید از معادن داشته است.

همچنین یک مرحله مزایده عمومی واگذاری معادن استنکافی در صندوق برگزار شده که در این زمینه واگذاری ۲ فقره پروانه بهره برداری به برندگان مزایده انجام شده است. در حال حاضر ۵۶ پرونده ارزیابی شده در انتظار صدور بیمه نامه و معرفی به بانک جهت دریافت تسهیلات هستند.

همچنین ۱۹ پرونده در حال تکمیل گزارش فنی و انجام مراحل ارزیابی و همچنین طرح در کمیته فنی است. ۹ پرونده آماده بازدید طی هفته جاری است و هفته آینده توسط کارشناسان فنی صندوق بازدید خواهند شد و در مرحله ارزیابی قرار خواهند گرفت.

در این مدت ۲۳ فقره بازدید و صورتجلسه تحویل دستگاه نیز توسط تیم فنی صندوق بیمه انجام شده است.