ارتقای سهم بازار پگاه، هدف جمعی است
ارتقای سهم بازار پگاه، هدف جمعی است
اقتصادوتجارت : مدیرعامل صنایع شیر ایران در بازدید از شعبه گلستان گفت:به دلیل صرفه و صلاح بنگاه اقتصادی توجه به تناسب تعداد نیروی انسانی با دریافت شیر مد نظر است.

علی اصغر محمدپور مدیرعامل صنایع شیر ایران در جمع همکاران شعبه گلستان با اعلام این مطلب گفت: تلاش همه ما باید در جهت افزایش سهم بازار باشد.

وی با اشاره به قدمت ۶۷ساله برند پگاه افزود: همه ما باید از این برند دفاع کنیم و برای تحقق این مهم به سهم بیشتر از بازار فکر کنیم.

او با اشاره به بررسی گزارشات و رویه رو به رشد شعبه گلستان از تلاش همکاران تقدیر کرد.

گفتنی است، بازدید مدیرعامل صنایع شیر ایران از استان گلستان، از شعبه فروش گلستان آغاز شده و ادامه دارد.