ارتقای سامانه آموزش مجازی بیمه “ما”
ارتقای سامانه آموزش مجازی بیمه “ما”
اقتصادوتجارت : سامانه آموزش مجازی شرکت سهامی بیمه “ما” بروزرسانی شده و ارتقا یافت.

دکتر اسبقی معاون توسعه سرمایه انسانی و برنامه ریزی شرکت سهامی بیمه “ما” با اعلام این خبر گفت: در راستای اهداف کلان شرکت و خط مشی تبیین شده با محوریت ارتقای کیفیت یادگیری پرسنل و نمایندگان سراسر کشور، اقدام به ارتقا و بروزرسانی سیستم مدیریت یادگیری خود کردیم.

بر اساس این گزارش، طرح مهاجرت از سیستم دانش بنیان مدیریت یادگیری الکترونیکی از Vesta LMS به Vianna LMS با هدف ایجاد ماژول مسیر ارائه یادگیری هوشمند، نمره دهی به اجزای مسیر یادگیری، استفاده از مفاهیم Gamification در یادگیری، تعریف شعبه های آموزشی مستقل، استفاده از پوسته گرافیکی اختصاصی، چندزبانگی، امکان تعریف API برای ارتباط با سایر سامانه های سازمان و امکان بهره برداری از کلاس مجازی توزیع شده می باشد.

اسبقی خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه جدید منجر به قابلیت هایی از قبیل سهولت دسترسی به واسطه استفاده بر روی موبایل و تبلت برای تمامی کاربران، ظاهر گرافیکی کاربرپسند و تجربه کاربری خوب، تفکیک داشبورد فراگیر و مدرس در جهت استفاده بهینه برای هر دو گروه، استفاده از مسیر یادگیری هوشمند در راستای تعریف فعالیت های مورد نیاز در درس و انتخاب شرط برای هر فعالیت با هدف افزایش اثربخشی آموزشی و تامین پیش نیاز برای انجام فعالیت بعدی، ایجاد Gamification در جهت ایجاد انگیزه برای فراگیر با هدف انجام فعالیت های هر درس و افزایش اثر بخشی از طریق مشخص کردن افراد با امتیاز بالا و در نظر گرفتن جایزه، تحمل بار زیاد و امکان توزیع پذیری در صورت افزایش تعداد کاربران، تعداد کلاس های مجازی، تعداد مشاهده همزمان، امکان بارگذاری محتواهای الکترونیکی،امکان حضور همزمان چندین شرکت کننده در آزمون ها، دو زبانه بودن )فارسی و انگلیسی( در جهت ارائه دوره های آموزشی به زبان انگلیسی و فارسی و امکان تعریف شعبه های آموزشی جداگانه با در نظرگرفتن مدیر، کاربران، دوره های آموزشی به ازای هر شعبه آموزشی می شود.