جواد احمدی گورجی خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: مهم ترین راهبرد معاونت برای ارتقاء شاخص های کمی و کیفی شهرسازی و معماری، استفاده از ظرفیت های قانونی شورای اسلامی شهر تهران است.

جواد احمدی گورجی خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت: روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی در دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه و اداره کل حریم، بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت های قانونی شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد وگفت: استفاده از این ظرفیت، مهم ترین راهبرد معاونت در ارتقاء شاخص های کمی و کیفی حوزه شهرسازی و معماری است و ما نباید از آن غفلت کنیم، چراکه اعضای شورای شهر، نمایندگان مردم هستند و ما باید برای تسهیل در کار شهروندان از آن ها کمک بگیریم.
وی تصریح کرد: این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مردم همیشه، جلوتر از ما حرکت می کنند، به این معنی که آن ها خدمات بیشتر و به روزتری می خواهند اما از آنجایی که تکنولوژی و ظرفیت های در اختیار ما محدود است، برای ارائه خدمات متناسب به مراجعین باید از شورای اسلامی شهر به عنوان حلقه اتصال با شهروندان، کمک بگیریم. شورای شهر به عنوان یک نهاد قانونگذار برای شهر، این قدرت را دارد که با مصوبات خود برای اصلاح اشکالات وحذف قاعده های اشتباه، به ما کمک کند.
صارمی افزود: شورای شهر تهران بر رفع اشکالات و تسهیل امور مردم تأکید دارد، بر همین اساس اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه می تواند با ارائه لوایح متعدد به شورا این مهم را عملیاتی کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه حریم، تنفس گاه شهر است، اظهار داشت: با توجه به رشد جمعیتی چند دهه اخیر، تهران تبدیل به شهری با جمعیت بالغ بر حدود ۱۲ میلیون نفر در روز و حدود ۹ میلیون نفر در شب شده، برای عبور از بحران هایی همچون مشکلات زیست محیطی نیازمند توجه ویژه به حریم شهر است.
وی ادامه داد: از آنجایی که صیانت از حریم، نیازمند اصلاح برخی از قوانین است، می بایست در این زمینه نیز از ظرفیت های سایر دستگاه ها بهره مند شویم و خلاء ها را پر کنیم. ما نمی توانیم مانع مهاجرت شویم چون در حیطه اختیارات ما نیست، اما وظیفه مهم تری از جمله برنامه ریزی شهری بر عهده ما است، اگر ما برای شهر برنامه ریزی نکنیم، سودجویان از فرصت استفاده کرده و با اقدامات خودسرانه از جمله ساخت وسازهای غیرمجاز مسیر گسترش شهر را تعیین می کنند و سپس خواستار تثبیت آن می شوند.