ارائه خدمات حمایتی درمانی به بیمارستان چشم پزشکی بینا
ارائه خدمات حمایتی درمانی به بیمارستان چشم پزشکی بینا
اقتصاد و تجارت : بانک آینده و بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی بینا به‌منظور گسترش تعاملات و همکاری‌های فی‌مابین و ایجاد هم‌افزایی لازم و پایه‌ریزی اتحاد استراتژیک مالی و اعتباری برای ارزش‌آفرینی برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و مجموعه ذی‌نفعان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

اقتصادوتجارت ؛ بانک آینده به‌عنوان یکی از بانک‌های پیش‌رو در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، با استقرار تک باجه در محل بیمارستان، به مراجعه‌کنندگان و کارکنان آن خدمات مختلف بانکی ارائه می‌دهد.
این تفاهم‌نامه، توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی، مینا مکرمی مدیر امور شعب غرب تهران بزرگ از بانک آینده و دکتر مهران نیکخو مدیرعامل و دکتر مصطفی نادری از بیمارستان چشم‌پزشکی امضا شد.