ادامه نهضت مدرسه سازی در اردکان توسط چادرملو
ادامه نهضت مدرسه سازی در اردکان توسط چادرملو
اقتصادوتجارت : مهندس تقی زاده؛مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادملو در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی شرکت بیان کرد؛در ماه های گذشته طبق توافق با سازمان نوسازی مدارس استان یزد و اداره اموزش و پرورش اردکان؛عملیات ساخت دو مدرسه مجموعا به تعداد۲۷کلاس تاسقف تعهدمان را به انجام رساندیم و جهت تکمیل که جزو تعهدات سازمان نوسازی مدارس می باشد را به اموزش و پرورش تحویل دادیم.

مدیرعامل چادرملو ادامه داد؛ساخت مدرسه سوم با۲۰کلاس و مدرسه چهارم با۴۸کلاس را نیزباجدیت طی روزهای اتی اغاز می کنیم
مهندس تقی زاده در استانه عید غدیر خم ؛موضوع ساخت مدارس دیگر را به عنوان عیدی به مردم نجیب اردکان نوید داد و تاکیدکرد؛باتوجه به شرایط شهرستان و نظر مقامات ارشد شهرستان به ویژه امام جمعه معزز؛نماینده محترم مردم شریف اردکان درمجلس و فرماندار جدید اردکان تصمیم گرفتیم ساخت مدارس دیگر هر کدام۲۰کلاسه را در سال جاری شروع نماییم.