اداره کل اعتبارات پست بانک ایران؛ مهلت اعتبار استعلامات بانکی را اعلام کرد
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران؛ مهلت اعتبار استعلامات بانکی را اعلام کرد
اقتصادوتجارت : اداره کل اعتبارات پست بانک ایران با صدور اطلاعیه‌ای مهلت استعلام چک‌های برگشتی، بدهی تسهیلات و تعهدات و شرکت مشاوره رتبه بندی ایرانیان را به شعب بانک در سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، اداره کل اعتبارات بانک با استناد به نامه ۰۱/۶۱۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت اعتبار استعلام چک‌های برگشتی و بدهی تسهیلات و تعهدات حداکثر ۱۴روز اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، همچنین اعتبار گزارش شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران یک ماه است.