رکورد تولید بی نظیر کارخانه گندله‌سازی چادرملو در پایان سال ۱۴۰۰
رکورد تولید بی نظیر کارخانه گندله‌سازی چادرملو در پایان سال ۱۴۰۰
اقتصادوتجارت :تولید کارخانه گندله سازی اردکان در تاریخ هفدهم اسفند ماه از رکورد سالیانه قبلی عبور و در آخرین روز سال ۱۴۰۰ با بیش از سه میلیون هشتصد هزار تن ثبت شد.

شایان ذکر است این رکورد، علی رغم محدودیت های مختلف از جمله قطعی برق و گاز اما با همت و پشتکار پرسنل این واحد با
کاهش زمان تعمیرات سرد و گرم و همچنین بهینه سازی راندمان تولید در کنار حمایت های همه جانبه مدیر عامل محترم، مدیر مجتمع و همراهی تمام همکاران ستادی و پرسنل زحمت کش کسب شده است.

▪️این افتخار آفرینی را به همکاران عزیز به ویژه مدیر عامل محترم تبریک گفته و تداوم موفقیت های خانواده چادرملو را از درگاه ایزد منان مسألت داریم.