احداث ۵ حوضچه و ۳ منهول رسوبگیر در منطقه ۱۲
احداث ۵ حوضچه و ۳ منهول رسوبگیر در منطقه ۱۲
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۱۲ از احداث ۵ حوضچه جدید رسوبگیر و ۳ منهول آبگیر به منظور جلوگیری از آب گرفتگی‌های احتمالی معابر خبر داد.

به گزارش از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲، وحید رضا انارکی محمدی شهردار منطقه با بیان اینکه پاکسازی و لایروبی انهار و کانالهای آب از فعالیت های مداوم شهرداری منطقه است که با توجه به نزدیک شدن به فصول بارشی سال، به صورت جدی تر انجام می شود، گفت: در همین راستا علاوه بر لایروبی، پاکسازی نهرها و کانال ها نسبت به احداث حوضچه های رسوبگیر در انهار منطقه نیز اقدام شده است.

انارکی محمدی افزود: با احداث این حوضچه هاکه در مرز شبکه های فرعی با اصلی جمع آوری آب های سطحی قراردارد، از ورود رسوبات و زباله های خشک به شبکه اصلی جلوگیری خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۲ با تاکید بر اینکه حوضچه های رسوب گیر از جمله مهم ترین سازه های ضروری به منظور جدا کردن رسوبات همراه جریان ورودی به کانال های انتقال آب هستند، اظهار داشت: طرح جامع مدیریت آب های سطحی به منظور مهار و جمع آوری آب های سطحی از طریق احداث کانال، حوضچه های رسوبگیر ،رسوب برداری، پاکسازی انهار، کانالها و ساماندهی مسیل ها و با هدف افزایش رضایت شهروندی در برنامه ریزی مدیریت شهری منطقه قرار دارد.