احداث شهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری در بردسیر
احداث شهرک صنعتی ۵ هزار هکتاری در بردسیر
اقتصادوتجارت : کروشاوی گفت:شرکت گهر زمین مدتهاست در مورد نحوه تعیین یک استراکچرتوسعه و راه اندازی شهرک صنعتی 5هزار هکتاری فعالیت دارد.

اسماعیل کروشاوی، معاونت توسعه شرکت سنگ آهن گهرزمین با اشاره به طرح های توسعی ای شرکت گفت: شرکت گهر زمین مدتهاست در مورد نحوه تعیین یک استراکچرتوسعه کار کرد. تا در کنار این شعار، گهرزمین به یک شرکت معدنی و صنعتی تبدیل شود و علاوه بر تهیه مواد معدنی و تبدیل آن به گندله و کنسانتره یک قدم فراتر رفته و بتواند از سنگ تا آهن فرآوری داشته باشد.

وی افزود: بر اساس این اهداف  ساختار مناسبی تعریف شد . ما در یک منطقه وسیع تر از سیرجان که با ترافیک صنعتی و جمعیتی، چالشهای اجتماعی  و مسائل سکونت، مسائل گرانی، مسکن دست و پنجه نرم می کند؛ وارد عمل شدیم. بر این اساس سه منطقه  سیرجان، بندرعباس و بردسیر برای توسعه کاندیدا شدند.

وی اظهار کرد:
مشخص شد یکی از دلایل انتخاب این مناطق، مسائل اشتغال مردم و لزوم توسعه یافتگی آنهاست بر این اساس سندی در وزارت صنایع تنظیم  و کلیه مسئولین قضایی، استانی و صنعتی آن را امضا کردند.

کروشاوی تصریح کرد: بر اساس این سند یک شهر صنعتی جدید به وسعت ۵ هزار هکتار در حال تاسیس  است که باعث رونق  شهر بردسیر می شود و با توجه به فاصله کم  آن با شهر کرمان موجب می شود تا کرمانی‌ها سهم خود را از این اشتغال به دست آورند.

کروشاوی خاطرنشان کرد: نتیجه این تقسیم بندی آن شد که اگر موضوعات حمل و نقل در شهر  بندرعباس به عنوان یک مزیت محسوب می شود.

معاون توسعه شرکت گهرزمین عنوان کرد: اما موضوع انتخاب زمین در آنجا یک عیب است در ضمن زمینی که برای توسعه ساختاری در نظر داشتیم نزدیک به ۵ هزار هکتار وسعت دارد این هدف در بندرعباس محقق نمی شد از طرفی تمام این سند به نام گل گهر و گهرزمین است که باید به صورت مشترک  آن را به سرانجام برسانند و در صورت انتخاب شهر بندرعباس، این دو شرکت باید سرمایه خودشان را به آن جا منتقل می کردند.

وی در ادامه افزود: بر این اساس انتخاب اول ما برای توسعه پروژه شهر بردسیر قرار گرفت تا بتواند مسائل مربوط به اشتغال، مسائل اجتماعی رعایت محیط زیست، چالش ازدحام و ترافیک صنعت متقاضیان کار را جوابگو باشد.