اجرای پروژه “همیاران محله فرحزاد”
اجرای پروژه “همیاران محله فرحزاد”
شبکه اقتصادوتجارت : مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از اجرا شدن پروژه "همیاران محله فرحزاد" به منظور رفع آسیب های اجتماعی، ایجاد همبستگی، افزایش حس تعلق خاطر و ارتقاء کیفیت زندگی در این محله خبر داد.

گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری عنوان کرد: رشد سریع محله فرحزاد به علت وجود زمین های بدون مالک، همجواری با نواحی ارزشمند شهری، عناصر طبیعی و موارد مشابه سبب شکل گیری مشکلات متعدد اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و کالبدی شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص وضعیت محله فرحزاد گفت: ناهمگونی اجتماعی، تمهیدات ناکافی بخش عمومی و وجود قومیت های متنوع در محله فرحزاد، موجب کاهش همبستگی و عدم شکل گیری مشارکت جمعی بین ساکنان محله شده است.
علی اکبری با اعلام خبر اجرایی شدن پروژه “همیاران محله فرحزاد” به همت دفتر توسعه محله فرحزاد، تصریح کرد: این پروژه در قالب شناخت و تدقیق برنامه عملیاتی رفع آسیب های اجتماعی، تعیین محدوده ها و گروه های هدف و اطلاع رسانی، نهادسازی و برنامه ریزی مشارکتی، اجرای برنامه اقدام مشارکتی کوتاه مدت و میان مدت در محله با مشارکت اعضای گروه ها و نهادهای متولی برنامه ریزی شده و از طریق تکمیل پرسشنامه، برگزاری جلسات هم اندیشی (فوکوس گروپ)، اطلاع رسانی چهره به چهره، نصب بنر، برگزاری رویدادها، فعالیت های مشارکتی، برگزاری جلسات منظم و شبکه سازی، برگزاری کارگاه های آموزشی و پایدار سازی گروه ها در حال اجرا می باشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که سه گروه اصلی در محله فرحزاد با هدف “ساماندهی رود دره فرحزاد”، “راه اندازی کسب و کار خرد محلی” و “کاهش تعارض های قومیتی” تشکیل شده، خاطرنشان کرد: راه اندازی صندوق پس انداز محلی، تشکیل گروه های کوچک سرمایه گذاری، راه اندازی کسب و کارهای خرد، شناسایی بازار کار و اتصال کسب و کارهای محلی به بازار کار و پایدارسازی آن ها، افتتاحیه صندوق پس انداز محلی و بانک در محله، ثبت “کارگروه مدارا” در قالب سمن به منظور کاهش تعارض های قومیتی و رفع آسیب ها با مشارکت اعضای گروه و … از جمله مهترین دستاوردهای پروژه همیاران محله فرحزاد است.
علی اکبری ابراز امیدواری کرد که اجرای پروژه همیاران محله فرحزاد با استفاده از ظرفیت های محلی بتواند ضمن کاهش آسیب های اجتماعی موجب مشارکت، اعتماد سازی، توانمندسازی گروه های محلی و ارتقاء کیفیت زندگی در این محله شود.