اجرای پروژه های محلی حرکتی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی
اجرای پروژه های محلی حرکتی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی
شبکه اقتصادوتجارت : درحاشیه مراسم آیین تقدیر از عملکرد برتر پروژه های توسعه محلی شهر تهران که باحضور شهردارتهران واعضای شورای اسلامی شهرتهران و جمعی ازمدیران شهری برگزارشد از عملکردبرتر حسن رحمانی شهردارسابق منطقه۲۱ که به تازگی به سمت شهردار منطقه۲ منصوب گردیده تقدیر شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،حسن رحمانی ،شهردار منطقه ۲ که به لحاظ عملکرد مطلوب در زمینه توسعه محلات در منطقه ۲۱  از سوی رییس شورای شهر و شهردار تهران مورد تقدیر قرار گرفت در زمینه اهمیت پروژه های محلی گفت:یکی از سیاست های اصلی مدیریت شهری در سال۹۹ اجرای پروژه های کوچک مقیاس براساس سند توسعه محلات و مطالبات مردم است و یکی از ویژگی های این پروژه ها ، مشارکت مردم و شورایاران در شناسایی نیازها و سنجش پروژه ها است.
شهردار منطقه۲ گفت:اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی که به صورت مویرگی در سطح شهر اجرا می شود حرکتی در مسیر توسعه شهر همراه با برقراری عدالت اجتماعی در توزیع خدمات است .
وی افزود:در سال های گذشته محله محوری به عنوان رویکرد مدیریت شهری مطرح بوده است که با برنامه ریزی و اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی ،این رویکرد به برنامه عملیاتی تبدیل شد.
شهردار منطقه ۲ گفت: پروژه کوچک مقیاس محلی کمبودها و نیازهایی را در محلات مرتفع می کند که شاید در گذشته به لحاظ کوچک بودن کمتر مورد توجه قرار گرفته،ولی از مطالبات شهروندان است و می تواند در بهبود خدمات و ارتقای کیفیت زندگی شهری تاثیر گذار باشد.
رحمانی افزود: برهمین اساس در منطقه ۲ نیز با تلاش مدیریت منطقه پروژه های کوچک مقیاس محلی مطابق با سند توسعه محلات پیش بینی و اجراشده ودرآینده نزدیک بخشی از این پروژه ها به بهره برداری می رسد.