اجرای موفق قانون پایانه های فروشگاهی، نیازمند مطالبه گری مردمی است
اجرای موفق قانون پایانه های فروشگاهی، نیازمند مطالبه گری مردمی است
اقتصادوتجارت : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مطالبه گری مردمی را لازمه اجرای موفق قانون پایانه های فروشگاهی دانست و افزود، اجرای این قانون یک تحول واقعی در ساختار نظام مالیاتی است و منافع آن به نفع حقوق عامه مردم و تامین درآمدهای پایدار خواهد بود.

گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران(اینتا)، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور سخن می گفت، با اشاره به اینکه هدف سازمان در این اجلاس در روز اول عمدتا تمرکز بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است، گفت: باید این قانون مهم را به خوبی و با مجاهدت همه شما مدیران و همکاران سراسر کشور اجرا کنیم. اجرای این قانون یک تحول واقعی در ساختار نظام مالیاتی است و منافع آن به نفع حقوق عامه مردم و تامین درآمدهای پایدار خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه نظام مالیاتی با اجرای این قانون، قدمی بزرگ در جهت هوشمند سازی بر خواهد داشت گفت: طبیعتا این قانون مهم بیش از دو دهه آرزوی نظام اقتصادی کشور بود و در قوانین مختلف وجود داشت ولی هیچ وقت اجرایی نشد.

دکتر منظور در خصوص معطل ماندن این قانون در گذشته اظهار داشت: مهم‌ترین مساله موضوع همکاری مردم و نگرانی از عدم همراهی مردم بود. قطعا پذیرش چنین قانونی نیازمند اطلاع رسانی جامع و فرهنگسازی برای مردم و جامعه بود چون ممکن بود در نگاه اول به دلیل عدم تبیین مناسب، مقاومت‌هایی صورت گیرد و این عاملی بود که در دوره های قبل عملا اجرای این قانون تحقق نیافت.

وی ادامه داد: باید مردم را برای اجرای این قانون مهم همراه کنیم و این یکی از ماموریت های اصلی سازمان است. امتیازات اجرای قانون باید برای مردم تدوین شود. مردم باید مطلع شوند که با اجرای قانون عدالت مالیاتی برقرار خواهد شد. باید اصناف را نیز توجیه و همراه کنیم. روابط عمومی های ادارات کل سراسر کشور نیز باید مدیریت اطلاع رسانی به جامعه برای مطالبه‌گری مردم جهت اجرای قانون را با قدرت دنبال کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی باید یک مطالبه عمومی شود، گفت: همانطور که مردم در خصوص عدم استفاده برخی افراد از دستگاه کارتخوان مطالبه گری می کنند و این مطالبه، سازمان مالیاتی را مصمم به تحقق خواسته مردم کرد، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی هم باید مطالبه عمومی جامعه بشود.