اجرای عملیات پخش آسفالت در گذرهای بافت های فرسوده کلید خورد
اجرای عملیات پخش آسفالت در گذرهای بافت های فرسوده کلید خورد
شبکه اقتصادوتجارت :مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: پیرو تفاهم نامه همکاری مشترک دولت و شهرداری تهران با موضوع تهیه و پخش آسفالت در معابر بافت های فرسوده نیازمند آسفالت، این امر در کوچه های نیازمند آسفالت در منطقه 9 وارد عملیات اجرایی شد.

گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه حاجی علی اکبری با اعلام این خبر، عنوان کرد: پروژه پخش آسفالت در معابر بافت های فرسوده که از جمله اقدام های مشترک دولت و شهرداری تهران است، از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و در حال حاضر این همکاری مشترک در حال انجام است.
علی اکبری توضیح داد: بر اساس بند هـ تبصره ۱ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مبنی بر توزیع آسفالت در معابر بافت های فرسوده شهری، سازمان نوسازی شهر تهران معابر نیازمند آسفالت را به وزارت راه و شهرسازی معرفی کرد که در این راستا و با همکاری ها و هماهنگی های صورت گرفته، اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال به شهر تهران اختصاص یافت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که اطلاعات مربوط به این فرآیند پس از تایید معابر و بررسی مدارک و مستندات توسط نمایندگان وزارت و راه شهرسازی، در سامانه سنا وارد شده است، خاطرنشان کرد: در ادامه سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران و شهرداری های مناطق اقدام به تخصیص آسفالت و عملیات اجرایی نمودند.
علی اکبری توضیح داد: شهرداری منطقه ۹ در حال حاضر به عنوان اولین موضع همکاری مشترک دولت و شهرداری در حال اجرای عملیات عمرانی می باشد و در ادامه منطقه های ۱۰ و ۱۱ اقدام به آسفالت معابر مضمحل در بافت های فرسوده خواهند کرد.
علی اکبری متذکر شد: با توجه به معرفی معابر نیازمند آسفالت توسط سازمان نوسازی و بر اساس قول مساعد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تخصیص اعتبار کامل به این موضوع در شهر تهران، می توان امیدوار بود که تا پایان سال ۱۳۹۹ شاهد بهبود کیفیت معابر در بافت های فرسوده سایر مناطق باشیم.