اجرای عملیات مناسب سازی چهاربوستان در منطقه ۲۲
اجرای عملیات مناسب سازی چهاربوستان در منطقه ۲۲
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۲۲ از مناسب سازی چهار بوستان در این منطقه ویژه تردد جانبازان، توانیابان و سالمندان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، وحیدرضا محمدی در این باره گفت: تردد آسوده در پیاده روها و مسیر ورودی مکان های عمومی حق تمامی افراد جامعه است، به همین منظور مناسب سازی پیاده روها در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
🔹وی افزود: یکی از پروژه های فنی و عمرانی که در سال جدید مورد اجرا قرار خواهد گرفت، مناسب سازی مسیر تردد شهروندان در بوستان ها است، که از سوی معاونت فنی و عمران مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
🔹شهردار منطقه ۲۲ ادامه داد: چهار بوستان و ۱۲ مکان برای تردد آسوده جانبازان ،توانیابان و سالمندان در مرحله نخست مورد شناسایی قرار گرفته که حجم این عملیات یک هزار و ۲۰۰ متر مربع است.
🔹محمدی عنوان کرد: باتوجه به اینکه بوستان ها یکی از محیط های مراجعه تمامی گروه های جامعه است، به همین منظور مناسب سازی پیاده رو بوستان ها مورد توجه ویژه قرار دارد.
🔹گفتنی است، این طرح در پنج ماه اخیر از سوی مدیریت شهری منطقه به شکل ویژه به اجرا درآمده است.