اجرای عملیات عمرانی لوله گذاری خیابان برادران شهید شکری منطقه ۱۹
اجرای عملیات عمرانی لوله گذاری خیابان برادران شهید شکری منطقه ۱۹
اقتصادوتجارت : سرپرست شهرداری منطقه 19 از اجرای عملیات لوله گذاری در خیابان برادران شهید شکری ناحیه سه در راستای رفع معضلات زیست محیطی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، حسین اخگر پور بیان کرد: با توجه به بازدید نمایندگان اداره کل محیط زیست شهر تهران از کانال شکری و مشاهده وجود فاضلاب خاکستری در کانال جمع آوری خیابان برادران شهید شکری نیاز به جمع آوری آن به منظور ضرورت تسریع در رفع مشکل بهداشتی و معضلات زیست محیطی دردستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به بازدید فنی انجام شده لوله های موجود در خیابان برادران شهید شکری به علت فرسودگی و عدم وجود منهول به منظور لایروبی فاقد عملکرد لازم است.

اخگر پور تصریح کرد: با توجه به همجواری خیابان برادران شهید شکری با بزرگراه آزادگان این اقدام از نشست زیرسازی این بزرگراه جلوگیری می کند.

سرپرست شهرداری منطقه افزود: عملیات لوله گذاری به طول ۲۰۰ متر انجام و هم اکنون در مرحله اتمام خاکبرداری قرار دارد.