اجرای عملیات حمل ونصب ظرف ۵۰ تنی طرح KHT هلدینگ پتروپالایش اصفهان توسط شرکت راهبر ترابر انرژی
اجرای عملیات حمل ونصب ظرف ۵۰ تنی طرح KHT هلدینگ پتروپالایش اصفهان توسط شرکت راهبر ترابر انرژی
اقتصادوتجارت : رئیس عملیات و تعمیرات حمل و نقل راتا از باربرداری و نصب ظرف ۵۰ تنی طرح KHT خبر داد واظهار داشت: ظرف ۵۰ تنی V3505 با ۱۶متر طول و ۴ متر ارتفاع، از پالایشگاه جنوبی باربرداری و به واحد KHT منتقل و درمحل نصب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، رضا باقری افزود: تمهیدات و آماده سازی مقدمات این عملیات، ۴ روز و باربرداری ، حمل و نصب آن، یک روز به طول انجامید.

رئیس عملیات و تعمیرات حمل و نقل شرکت راتا با ذکر این مطلب که در این عملیات، گروهی ۱۵ نفره متشکل از طناب بند، راننده، کارکنان HSE و مدیریت عملیات جاده ای شرکت مشغول بودند، اظهار داشت: عملیات در آغاز خردادماه سال جاری، پیش از شروع اورهال و تماماً توسط کارکنان راتا اجرا شد.