اجرای  عملیات به زراعی فضاهای سبز شهری در منطقه۲
اجرای  عملیات به زراعی فضاهای سبز شهری در منطقه۲
شبکه اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست  شهرداری منطقه 2 از اجرای عملیات به زراعی در فضاهای سبز معابر، بزرگراه ها و بوستان های این منطقه خبر داد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲،علی اکبر کریمی پور معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲با اعلام این خبرگفت: به منظور ارتقای آراستگی شهری و ایجادفضای مطلوب شهری عملیات هرس وبه زراعی شامل کندوکوب،برداشت خاک مازادوخاک دهی،ترمیم تشتک ها،ترمیم تنه، قیم گذاری،کنده کشی،هرس درختان و درختچه هاو …اجراشد
وی  افزود: این عملیات در راستای توسعه فضای سبز شهری، با کاشت انواع درخت و درختچه از نوع گونه های مختلف سازگار با آب و هوای منطقه ۲ آغاز و در حال انجام است.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه گفت: تا کنون واکاری و کاشت درختچه در فضای سبزمنطقه به طول ۲۰ هزار متر مربع در بلوار ها و بوستان ها  اجرا و دیگر فضاهای سطح منطقه در دستور کار قرار دارد.
کریمی پور در پایان خواستار همراهی و مشارکت بیش از پیش شهروندان در حفظ و توسعه فضای سبز شهری شد .