اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان هنر
اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان هنر
اقتصادوتجارت : معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 2 از اجرای عملیات اصلاح هندسی در میدان هنردرمحله بهرود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، محمد حسین کریمی با تأکید بر برنامه های مدیریت شهری منطقه در روان سازی ترافیک و ایمنی تردد اظهار داشت: تصادفات ترافیکی از عمده مشکلاتی است که ایمنی شهروندان را در معرض خطر و تهدید قرار می دهد و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، همواره یکی از عوارض ناگوار حمل و نقل در جوامع امروزی به شمار می رود؛ که در همین راستا اجرای اصلاحات هندسی در نقاط حادثه خیز و پرخطر از جمله راهکارهای ارائه شده جهت تحقق اهداف مدیریت ترافیک شهری است.
وی افزود: شیب تند معابر منتهی به میدان هنر ، خطرات احتمالی را برای شهروندان به خصوص در زمستان ایجاد می کرد و برهمین اساس پس از بررسی کارشناسی صورت گرفته طرح اصلاح هندسی میدان با هدف ارتقای ایمنی تردد شهروندان ، در دستور کار قرار گرفت
کریمی خاطر نشان کرد: به منظوررفاه حال شهروندان و بهبود وضعیت ترافیک و ایمنی معبر، عملیات اصلاح هندسی خشکه چینی و نصب جدول در حال انجام است.