اجرای طرح ویژه جمع آوری کارتن خواب ها در منطقه ۱۹
اجرای طرح ویژه جمع آوری کارتن خواب ها در منطقه ۱۹
شبکه اقتصادوتجارت : طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی افراد کارتن خواب در محدوده منطقه 19 آغاز شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، علی توکلی شهردار منطقه گفت: این طرح از ۴ شنبه گذشته به صورت ویژه در کنار فعالیت مقابله با آتش افروزی ها در محدوده خلازیل اجرا و طی این گشت ها نزدیک به ۲۰ کارتن خواب جمع آوری شدند.
او با اشاره به استمرار این طرح در منطقه با توجه به فرارسیدن فصل سرما و تجربه موفق سال گذشته افزود: به منظور اجرای این طرح هر شب سه گشت از سازمان رفاه و خدمات اجتماعی با همراهی نیروهای یگان ویژه منطقه، عوامل شهرداری نواحی و مددکار با گشت زنی در محدوده خلازیل افراد معتاد و کارتن خواب را جمع آوری و به منظور ساماندهی و اسکان به مددسرای مهر منتقل می کنند.
توکلی خاطرنشان کرد: طرح جمع آوری و ساماندهی کارتن خواب ها هرشب توسط عوامل ۱۳۷ منطقه و از طریق گشت های سازمان رفاه و خدمات اجتماعی بطور مستمر انجام می شود و شهروندان منطقه نیز می توانند به منظور تسریع در فعالیت ساماندهی افراد کارتن خواب، موارد مشاهده شده را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند.
به گفته این مسئول مددسرای منطقه ۱۹ در بزرگراه شهید کاظمی واقع شده است که ظرفیت پذیرش ۱۰۰ نفر را دارد و ضمن پوشش بخش قابل توجهی از مراجعین بصورت خود معرف، هرشب نیز افراد شناسایی شده طی گشت های سازمان رفاه و خدمات اجتماعی به این مکان منتقل می شوند.