اجرای طرح نسخه الکترونیک همانند گذشته است
اجرای طرح نسخه الکترونیک همانند گذشته است
شبکه اقتصادوتجارت : مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت گفت: طرح تبدیل نسخه کاغذی به نسخه الکترونیک همانند گذشته اجرا می شود.

محمد هاشمی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، در خصوص برخی مطالب مطرح شده درباره وظایف بیمه سلامت در نحوه اجرای طرح نسخه الکترونیک و تبدیل نسخ کاغذی به نسخه الکترونیکی توسط داروخانه ها گفت: در جلسه اخیر  انجمن داروسازان ایران با سازمان بیمه سلامت تاکید شد که این انجمن مواردی در خصوص نسخه پیچی الکترونیک انجام داده و طبیعی است که بیمه سلامت  پس از بررسی های فنی در صورت مشاهده هرگونه  ایراد و مشکل احتمالی آنها را برطرف خواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه سیاست های بیمه سلامت منطبق با سیاست های کلان است با قدرت ادامه می یابد تصریح  کرد:  در حال حاضر نسخه الکترونیک به سیاق و روش گذشته پیش می رود و اگر امکان  تعدیل  لازم باشد، به انجمن داروسازان اعلام می گردد.
وی تصریح کرد: بدون تردید طرح تبدیل نسخه کاغذی به نسخه الکترونیکی به قوت خود باقی است و بیمه سلامت به دنبال اصلاح و اجرای بهتر طرح می باشد.