اجرای طرح شناسایی ساختمان های پرخطر در منطقه۲
اجرای طرح شناسایی ساختمان های پرخطر در منطقه۲
اقتصادوتجارت : سرپرست معاونت خدمات شهری ومحیط زیست شهرداری منطقه ۲ تهران گفت: در راستای ایمن سازی ساختمان های پرخطر و ناایمن، با تشکیل کمیته ایمنی ، شناسایی و صدرو اخطار به مالکان دردستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، علیرضا جعفری در نشست کمیته ایمنی که با حضور نمایندگان آتش نشانی و مدیران شهرداری این منطقه برگزار شد، با تأکید بر اولویت مدیریت منطقه در شناسایی و رفع خطر ساختمان های ناایمن گفت: شناسایی و برنامه ریزی جهت رفع خطر با ساختمان های آسیب پذیر از منظر ایمنی از اهداف این کمیته است.

وی خاطرنشان کرد: براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مبنی بر اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای رفع خطر از بناهای ناایمن و پرخطر ، اقدامات قانونی برای رفع موارد اعلامی سازمان آتش نشانی و خمات ایمنی شهرداری تهران طی بازدید از این اماکن صورت می گیرد.
جعفری تصریح کرد: مرحله نخست فرآیند پیشگیری و افزایش ایمنی ساختمان‌ها ، صدور ابلاغ است و پس از آن در صورت عدم توجه مالکان به صدور اخطار، در نهایت به منظور حفظ جان و مال شهروندان، از طریق مراجع قضایی نسبت به چگونگی فعالیت این مراکز اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به زمان بر بودن ایمن سازی ساختمان ها بر تسریع در روند شناسایی و اجرای فرایندهای قانونی و اداری نسبت به رفع خطر ساختمان ها تاکید کرد.