اجرای طرح جمع آوری سازه های تبلیغاتی فرسوده در منطقه۲
اجرای طرح جمع آوری سازه های تبلیغاتی فرسوده در منطقه۲
اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه2 از اجرای طرح جمع آوری سازه های تبلیغاتی فرسوده و نا ایمن خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲ ، علیرضا جعفری با اشاره به اینکه المان ها یکی از عناصر تاثیرگذار در زیباسازی منظر شهری است، گفت: در تداوم برنامه های مدیریت شهری منطقه در آرام سازی بصری شهر ،طرح جمع آوری تابلوها و سازه های تبلیغاتی فرسوده و نا ایمن در حال اجرا است.
وی افزود : این طرح در حال حاضر در بلوار عزیزی ناحیه۵ اجرا شد و در سایر خیابان ها نیز در دستور کار قرار گرفت.
معاون شهردار منطقه۲ طرح همسان سازی تابلوهای اصناف را از دیگر اقدامات در این زمینه برشمرد و گفت:در همین راستا ساماندهی تابلوهای اصناف محله طرشت با استفاده از الگوی همسان سازی با رنگ پیرامونی و با فت آجری انجام شد.
جعفری افزود: اجرای طرح های خلاقانه با بهره گیری از هنر از دیگر اقدامات اجرایی در بخش زیباسازی منظر شهری است که با این اقدامات ، عناصر نامناسب شهری به المان هنری تبدیل می شود.